Våre merker:
Frislid
Baeumler
Barbour
Bison
Bugatti
Marlboro Classics
Melka
Meyer
Olymp
Ricco Vero
Stones
 
 
 


Fra venstre: Nils Salomonsen, Henning Salomonsen, Stein Lea


w w w . s a l o m o n s e n . n o